All News by Date

Pilot Aviko Potato met opkopen totale opbrengst tegen vaste contractprijs

Aviko Potato is gestart met de contractering voor het teeltjaar 2016. Telers hebben de keuze uit vaste prijscontracten, poolcontracten, fritesgarantiecontracten via de aardappeltermijnmarkt, min/max contracten, dagprijscontracten en komend oogstjaar vindt er ook een pilot plaats met variabel volume op vaste prijscontract, afhankelijk van de opbrengst. Verspreid over de kleigebieden doet een aantal telers dit jaar ervaring op met een contract waarbij de totale hectare-opbrengst voor een vaste prijs door Aviko Potato wordt gekocht. De basiscontractprijzen zijn nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook de leveringsvoorwaarden zijn dit jaar nagenoeg ongewijzigd. Ze zijn besproken en afgestemd met de Aardappel Teler Commissie. Voor komend oogstjaar zijn de contracten op een aantal punten gewijzigd. Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Advertise your company

Showcase your company here, or contact Lukie to discuss opportunities.

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

TOMRA FOOD

HarvestEye

DORMFRESH | 1,4GROUP

CROP.ZONE

How many times were news stories read by our visitors?

  • 1,747,811