Most viewed stories

Belgapom weert negativiteit rond groei aardappelareaal

Uit een eerste analyse van de perceelsaangiften blijkt dat het aardappelareaal in Vlaanderen met bijna 15 procent toeneemt ten opzichte van vorig jaar. Bij Guy Depraetere (ABS) was een zweem van bezorgdheid te bespeuren omdat een grote oogst in kilo’s kan betekenen dat er voor de producent minder euro’s te rapen vallen. Volgens Romain Cools, belangenverdediger van de aardappelverwerkende industrie, mag je de groei van de aardappelsector niet somber inzien. “Wellicht zal de wereldwijde groei van de aardappelteelt de vraag naar aardappelproducten verder doen toenemen. Een deel zal ter plaatse geproduceerd worden, maar voor Belgapom is het duidelijk dat de Belgische aardappelketen verder werk moet maken van een competitief voordeel om onze producten over de ganse wereld te blijven uitvoeren.” Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Stay updated with breaking news

Enter your email below for news story notifications.

Translate this site

Blog Stats

  • 1,845,272 reads of our news stories

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

FPS Food Process Solutions

FAM STUMABO

AVR

Scotts Precision Manufacturing

TOMRA FOOD

GRIMME