All latest News

Vrijstelling voor Hyperclean X ter bestrijding PSTVd-virus

De plantaardige productie van paprika en aardappel wordt bedreigd door het Potato spindle tuber viroid (PSTVd)-virus. Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er sprake van een noodsituatie. Daarom geeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een tijdelijke vrijstelling voor het bestrijdingsmiddel Hyperclean X. In maart 2016 is PSTVd vastgesteld in de bedekte teelt van paprika. In augustus 2016 is PSTVd vastgesteld in de veredelingsteelt van aardappel. Volgens de NVWA zijn noodmaatregelen noodzakelijk en verplicht. Lidstaten moeten alle mogelijke inspanningen leveren om het viroïde uit te roeien of, indien uitroeiing onmogelijk blijkt, verdere verspreiding te voorkomen. Toegelaten alternatieven zijn onder praktijkomstandigheden niet toereikend om PSTVd afdoende uit te roeien. Meer

Lockwood Mfg

PULSEMASTER

GRIMME

ELEA

TOMRA Food

Restrain

Follow Potato News Today

Please enter your email address to receive notifications of new posts by email.