All latest News

Vrijstelling voor Hyperclean X ter bestrijding PSTVd-virus

De plantaardige productie van paprika en aardappel wordt bedreigd door het Potato spindle tuber viroid (PSTVd)-virus. Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er sprake van een noodsituatie. Daarom geeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een tijdelijke vrijstelling voor het bestrijdingsmiddel Hyperclean X. In maart 2016 is PSTVd vastgesteld in de bedekte teelt van paprika. In augustus 2016 is PSTVd vastgesteld in de veredelingsteelt van aardappel. Volgens de NVWA zijn noodmaatregelen noodzakelijk en verplicht. Lidstaten moeten alle mogelijke inspanningen leveren om het viroïde uit te roeien of, indien uitroeiing onmogelijk blijkt, verdere verspreiding te voorkomen. Toegelaten alternatieven zijn onder praktijkomstandigheden niet toereikend om PSTVd afdoende uit te roeien. Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse

 

Feel free to get in touch with Lukie!
He will be most happy to share potato news stories from your country on Potato News Today.
lukie@potatonewstoday.com
lukie5555@gmail.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Follow Potato News Today!

Please enter your email address to receive an alert when we publish a news story. We will NOT share your address with any third parties.

Lockwood Mfg

PULSEMASTER

Dewulf

TOMRA Food