All News by Date

Vrijstelling voor Hyperclean X ter bestrijding PSTVd-virus

De plantaardige productie van paprika en aardappel wordt bedreigd door het Potato spindle tuber viroid (PSTVd)-virus. Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er sprake van een noodsituatie. Daarom geeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een tijdelijke vrijstelling voor het bestrijdingsmiddel Hyperclean X. In maart 2016 is PSTVd vastgesteld in de bedekte teelt van paprika. In augustus 2016 is PSTVd vastgesteld in de veredelingsteelt van aardappel. Volgens de NVWA zijn noodmaatregelen noodzakelijk en verplicht. Lidstaten moeten alle mogelijke inspanningen leveren om het viroïde uit te roeien of, indien uitroeiing onmogelijk blijkt, verdere verspreiding te voorkomen. Toegelaten alternatieven zijn onder praktijkomstandigheden niet toereikend om PSTVd afdoende uit te roeien. Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Advertise your company

Showcase your company here, or contact Lukie to discuss opportunities.

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

TOMRA FOOD

HarvestEye

DORMFRESH | 1,4GROUP

CROP.ZONE

How many times were news stories read by our visitors?

  • 1,751,419