All latest News

Kansen voor aardappelteelt in Rwanda en Uganda

Carian Emeka is in haar functie als landbouwraad gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Haar werkgebied omvat de landen Rwanda en Uganda. “In deze functie fungeer ik als schakel tussen de Nederlandse overheid en die in Rwanda en Uganda. Tegelijkertijd kan ik Nederlandse agrobedrijven in contact brengen met ondernemers hier.” “We zijn op dit moment bezig om te onderzoeken in welke schakels van welke productieketens de Nederlandse agrosector de meeste toegevoegde waarde kan leveren aan de voedselzekerheid. Mijns inziens bieden de sectoren aardappelteelt en tuinbouw aanknopingspunten. Maar dat gaan we nog verder invullen.” Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be most happy to share your company’s news stories on Potato News Today and its affiliated social media channels.
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Promote your company here

Go here to learn how we can help you to promote your company to our global readership, or get in touch with Lukie directly to discuss promotion options: lukie@potatonewstoday.com.

PULSEMASTER

CROP.ZONE

KIREMKO

GRIMME

WYMA SOLUTIONS