Most viewed stories

Pulsed Electric Field voor frites en chips – bepaal uw opbrengst met Solidus

pulsemaster_solidus_pef_batch_unit_chr4402Pulsemaster BV uit Bladel introduceert een opmerkelijk effectief nieuw Pulsed Electric Field (PEF) batch systeem op pilot schaal onder de merknaam Solidus. Dit systeem kan worden ingezet voor het bepalen van de effecten van PEF op hele aardappelen voor het maken van frites, chips en aardappelspecialiteiten. Nieuw is dat er geen aanzienlijke cel- en weefselschade is voorafgaand aan de PEF behandeling. Voor het eerst heeft de aardappelindustrie een instrument om de impact van PEF op de vitaliteit van plantencellen te bepalen in intacte plantenweefsels en hele vaste stoffen, zoals grote hele aardappelen, vóórdat de industriële PEF installatie in de lijn wordt geplaatst. U kunt nu vooraf de mogelijke rendementen bepalen in het gehele productieproces van frites, chips en aardappelspecialiteiten of van elke andere grondstof zoals zoete aardappelen, cassave, rode bieten en wortelen. 

Onderzoek verwerkingsprocessen met Pulsemaster’s Solidus Vaste stoffen die mechanisch zijn gefragmenteerd voorafgaand aan de PEF behandeling, zoals aardappelen die eerst zijn gesneden in schijven, cilinders, strips of blokken, hebben reeds een aanzienlijke cel- en weefselschade opgelopen die de PEF behandeling nadelig zullen beïnvloeden. Dit probleem wordt nu voorkomen door het gebruik van Solidus. Met het Pulsemaster PEF batch systeem op pilot schaal kunt u de impact van PEF op de vitaliteit van plantencellen in intacte, grote hele aardappelen bepalen. Op vaste stoffen zoals aardappelen, groenten of fruit kan nu PEF onderzoek worden verricht om verwerkingsprocessen te verbeteren. Dit is mogelijk  met individuele aardappelen, groenten en stukken fruit maar ook met enkele kilogrammen per batch om productieprocessen te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en rendementen te meten.

De industriële voordelen van PEF vooraf goed in kaart brengen In de aardappelindustrie wordt PEF-technologie commercieel toegepast voor het maken van frites, chips en aardappelspecialiteiten. Met de PEF-technologie van Pulsemaster worden celmembranen in korte tijd doorlaatbaar gemaakt. Deze celdesintegratie of elektroporatie leidt tot een verhoogde doorlaatbaarheid van de celmembranen en zorgt ook voor een vermindering van de celdruk. Accurater snijden, een betere snijkwaliteit, gladdere oppervlakken van de frietstaven en chips, minder breuk en feathering, betere diffusie processen tijdens het blancheren en drogen en minder olieopname zijn de belangrijkste resultaten van de PEF behandeling van de rauwe, hele aardappels bij het maken van frites en chips.

Bovendien levert deze elektroporatie van de aardappelcellen een betere uitloging op van reducerende suikers zodat de frietstaven en chips minder onderhevig zullen zijn aan bruinkleuring door de Maillard reactie tijdens het bakken. Vóór de productie van frites kunt u nu de technologische voordelen, de proces-product interacties en besparingen bij processtappen zoals schillen, snijden, blancheren, drogen, bakken en vriezen geheel in kaart brengen. Vooraf kunt u nu met behulp van dit Pulsemaster PEF batch systeem de rendementen bepalen die u kunt behalen in het gehele productieproces voor het maken van frietstaven, chips of aardappelspecialiteiten, voordat u besluit tot het investeren in een industrieel PEF systeem. Het gemiddelde vermogen van onze industriële pulsed electric field systemen loopt op tot 100 kW per systeem om te kunnen voldoen aan de vraag naar hoge invoercapaciteiten tot 70-80 ton aardappelen per uur. Dit alles resulteert in hogere output in tonnen per uur voor de frites, lagere eigendomskosten (total costs of ownership TCO) en een hogere kwaliteit van de frites.

Eenvoud bij nauwkeurige selectie van parameters voor celdesintegratiedoeleinden Een aardappel is een natuurlijk, intact plant orgaan en is opgebouwd uit verschillende weefsels met verschillende celeigenschappen en functionaliteiten. Een aardappel heeft een complexe heterogene structuur. Optimalisatie van de PEF behandeling van aardappelen vereist een nauwkeurige selectie van optimale veldsterkte, lengte van de puls, het aantal pulsen en de temperatuur van het product. In tegenstelling tot het gebruik van kleine stukken aardappel die eerst mechanisch zijn gefragmenteerd voorafgaand aan de PEF behandeling, zal het resultaat van een PEF behandeling van intacte, hele aardappels meer representatief zijn. Zeker als de aardappelen voor het bepalen van de geschikte parameters op dezelfde wijze worden behandeld als tijdens industriële productie.

Mark de Boevere, Managing director van Pulsemaster: “Een sterk punt van onze aanpak is dat voldoende grote PEF-behandelkamers beschikbaar zijn om grote, intacte aardappelen in de kamers te kunnen plaatsen en dat de grootte van de kamers de gewenste range in elektrische veldsterkte niet limiteert. De PEF-behandelkamer is volledig ingekapseld en de elektroden zijn vakkundig geaard. U kunt de omkasting van dit PEF batch systeem zonder problemen aanraken tijdens de werking ervan. Tijdens de engineering van de Solidus PEF batch unit op pilot schaal is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard beschikbare onderdelen en componenten. De elektrische veldsterkte wordt bepaald door het voltage. De specifiek benodigde energie is gebaseerd op het aantal toegepaste pulsen.”

Pulsemaster levert de veelzijdige Solidus PEF batch unit op basis van koop of huur. Het is een celdesintegratie methode gebaseerd op pulserende elektrische velden en geschikt voor PEF product-ontwikkeling. Het systeem biedt een non-thermal celmembraan elektroporatie behandeling die opmerkelijk effectief is bij het verbeteren van processen in de voedingsindustrie. De aantrekkelijkheid van PEF-technologie is de milde fysieke behandeling binnen één seconde, met behoud van nutriënten in vaste stoffen en vloeistoffen. In Pulsemaster is de commerciële ontwikkeling van PEF-systemen met toepassing van pulsed powertechnologie gebundeld om kwaliteit en opbrengsten van producten te verhogen en kosten van processen zoals drogen, osmotische behandeling, vriezen, extractie- en diffusieprocessen te verlagen.

Mark de Boevere: “Met name de aardappelindustrie en de onderzoekssector die zich richt op goed onderzoek voorafgaand aan het gebruik van industriële PEF-systemen voor celdesintegratiedoeleinden van vaste stoffen kan Pulsemaster’s Solidus unit goed gebruiken. Het gebruik van ons Solidus PEF batch systeem op pilot schaal maakt het mogelijk om de impact van de PEF behandeling op het product en het gehele productieproces vooraf te evalueren”.

Meer informatie over de PEF-technologie van Pulsemaster is te vinden op onze website https://www.pulsemaster.us

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Stay updated with breaking news

Enter your email below for news story notifications.

Translate this site

Blog Stats

  • 1,847,202 reads of our news stories

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

FPS Food Process Solutions

FAM STUMABO

AVR

Scotts Precision Manufacturing

TOMRA FOOD

GRIMME