All latest News

Avebe wil meer reststoffen uit de productie als meststof erkend krijgen

De Meststoffenwet biedt de mogelijkheid om reststoffen die ontstaan bij de verwerking van aardappelen en suikerbieten te erkennen als een meststof. Deze reststoffen worden dan getoetst aan de algemene eisen die voor meststoffen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Er zijn al enkele reststromen van de aardappel- en suikerbietenindustrie op deze lijst benoemd. Avebe heeft in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken aangegeven dat er nog meer stromen zijn, die men graag als meststof erkend zou willen hebben. Het bedrijf bereidt momenteel een aanvraag voor, waarbij er ook wordt gekeken wordt hoe het risico van de verspreiding van plant-pathogenen beperkt kan worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse

 

Feel free to get in touch with Lukie!
He will be most happy to share potato news stories from your country on Potato News Today.
lukie@potatonewstoday.com
lukie5555@gmail.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Follow Potato News Today!

Please enter your email address to receive an alert when we publish a news story. We will NOT share your address with any third parties.

Lockwood Mfg

PULSEMASTER

Kiremko Strata Invicta

Wyma Solutions

TOMRA Food