Most viewed stories

Avebe wil meer reststoffen uit de productie als meststof erkend krijgen

De Meststoffenwet biedt de mogelijkheid om reststoffen die ontstaan bij de verwerking van aardappelen en suikerbieten te erkennen als een meststof. Deze reststoffen worden dan getoetst aan de algemene eisen die voor meststoffen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Er zijn al enkele reststromen van de aardappel- en suikerbietenindustrie op deze lijst benoemd. Avebe heeft in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken aangegeven dat er nog meer stromen zijn, die men graag als meststof erkend zou willen hebben. Het bedrijf bereidt momenteel een aanvraag voor, waarbij er ook wordt gekeken wordt hoe het risico van de verspreiding van plant-pathogenen beperkt kan worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

FPS Food Process Solutions

FAM STUMABO

VOLM COMPANIES

AVR

RESTRAIN

Scotts Precision Manufacturing

GRIMME