All latest News

Avebe wil meer reststoffen uit de productie als meststof erkend krijgen

De Meststoffenwet biedt de mogelijkheid om reststoffen die ontstaan bij de verwerking van aardappelen en suikerbieten te erkennen als een meststof. Deze reststoffen worden dan getoetst aan de algemene eisen die voor meststoffen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Er zijn al enkele reststromen van de aardappel- en suikerbietenindustrie op deze lijst benoemd. Avebe heeft in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken aangegeven dat er nog meer stromen zijn, die men graag als meststof erkend zou willen hebben. Het bedrijf bereidt momenteel een aanvraag voor, waarbij er ook wordt gekeken wordt hoe het risico van de verspreiding van plant-pathogenen beperkt kan worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Meer

Lockwood Mfg

PULSEMASTER

GRIMME

ELEA

TOMRA Food

Restrain

Greentronics

Follow Potato News Today

Please enter your email address to receive notifications of new posts by email.