Most viewed stories

Stagnerende aardappelproductie VS

2016 was een zwaar jaar voor Amerikaanse aardappeltelers. Naast een afname in areaal maken de telers zich zorgen over de komst van Trump. Ze zijn bang dat de nieuwe president mogelijk de huidige handelsovereenkomsten met Canada en Mexico in gevaar gaat brengen. Verder is er sprake van een stagnerende aardappelproductie. Hoewel Idaho en Washington nog steeds de belangrijkste teeltgebieden voor aardappelen zijn, is het aandeel van Idaho geleidelijk aan steeds meer afgenomen. Het aandeel van Idaho van het totale Amerikaanse areaal voor de aardappelteelt nam van 1990 tot 2015 af met bijna 6%, aldus expert Ryan Larsen. Larsen is een specialist op het gebied van landbouwmanagement die verbonden is aan de Utah State University. Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

FPS Food Process Solutions

AVR

DORMFRESH | 1,4GROUP

TOMRA FOOD

CROP.ZONE

VOLM COMPANIES

GRIMME