Breeding

Oude wetgeving remt ontwikkeling aardappelteelt

aardappelrassenZolang aardappelveredelaars geen gebruik mogen maken van technieken als cisgenese of Crispr Cas, dreigt de Europese aardappelsector internationaal de boot te missen, zegt Backx. Hij sprak gisteren op de themadag Aardappelen van Landbouwbeurs Noord- en Centraal Nederland (LNCN) in Dronten over de noodzaak van nieuwe veredelingstechnieken. ‘De huidige wetgeving in Nederland en Europa ten aanzien van genetische modificatie (gmo) sluit niet aan bij de technische ontwikkelingen in de veredeling’, vindt Backx. Hij wijst erop dat de genetische vooruitgang van de aardappel slechts 0,1 procent bedraagt uitgaande van de klassieke veredeling. Voor de suikerbiet is dit 2 procent. ‘De aardappel verliest aansluiting bij veel andere landbouwgewassen, en wordt daardoor naar verhouding steeds duurder om te telen.’ Wat Backx betreft zou de wetgeving onderscheid moeten maken tussen het gebruik van soorteigen en vreemd DNA. ‘We zijn in staat om met eigen DNA bestaande rassen te verbeteren door rechtstreeks resistenties in te kruisen. Met Crispr Cas is het mogelijk om negatieve opbrengstgenen via gerichte mutaties te elimineren. Wij roepen de politiek op om juist deze technieken snel toe te laten.’ Meer

Editor & Publisher: Lukie Pieterse


Feel free to get in touch with Lukie!
He’ll be happy to share your company’s news stories on Potato News Today:
lukie@potatonewstoday.com
Connect on LinkedIn
Follow on Twitter
About us

Stay updated with breaking news

Enter your email below for news story notifications.

Translate this site

Blog Stats

  • 1,840,581 reads of our news stories

LOCKWOOD Mfg

PULSEMASTER

FPS Food Process Solutions

FAM STUMABO

AVR

Scotts Precision Manufacturing

TOMRA FOOD

GRIMME